ჩვენ შესახებ

ჩვენი კომპანია

სამშენებლო დეველოპერული კომპანია "ბანი ჯგუფი" დაარსდა საქართველოში 2007 წელს და დაარსებიდან დღემდე  წარმატებით განახორციელა არაერთი პროექტი. აღსანიშნავია, რომ კომპანია საკუთარი დაფინანსებით სრულად უზრუნველყოფს სამშენებლო ობიექტების დასრულებას და დათქმულ ვადებში ექსპლუატაციაში ჩაბარებას. კომპანია მაქსიმალურად ცდილობს გაითვალისწიონს მობინადრეების სურვილები და მათი გათვალისწინებით განახორციელოს შემდგომი პროექტები. მშენებლობაში გამოყენებულია მხოლოდ მაღალი ხარისხის სამშენებლო მასალები, გათვალისწინებულია ენერგო ეფექტურობა თბო იზოლაციის გამოყენების საშუალებით. მიმდინარე და დასრულებული საცხოვრებელი კორპუსები სრულად აკმაყოფილებს სამშენებლო ნორმატივებს, რაც კიდევ უფრო ზრდის ჩვენი მობინადრეების ნდობას კომპანიის მიმართ.